INTRASTAT

Intrastat ir Eiropas Savienības (ES) speciāli izstrādāta statistiskās uzskaites sistēma, kas nodrošina informācijas iegūšanu par tirdzniecību starp ES dalībvalstīm.

Intrastat respondentiem ir jāapkopo dati par izejmateriālu un preču tirdzniecību starp ES valstīm Intrastat atskaitē un jāiesniedz to Centrālās statistikas pārvaldē (CSP).

Kas ir Intrastat respondenti

CSP katru gadu nosaka respondentu loku, kuriem jāaizpilda Intrastat pārskati:

  • ja uzņēmuma ievesto un/vai izvesto preču tirdzniecības vērtība no/uz ES dalībvalstīm iepriekšējā pārskata gadā ir pārsniegusi CSP pārskata gadam noteiktās robežvērtības;
  • ja uzņēmums robežvērtību pārsniedz pārskata gada laikā, tad tam ir jānosūta Intrastat pārskati, sākot ar datiem par mēnesi, kad robežvērtība tika pārsniegta.

Intrastat atskaites aizpildīšana

Uzņēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES dalībvalsti vai ievedot preces no ES dalībvalsts, ir jāuzskaita preču izvedums vai ievedums Intrastat pārskata veidlapās, kurās ir jānorāda:

  • preces kombinētās nomenklatūras kodu,
  • prece vērtību,
  • preces svaru,
  • preces daudzumu papildmērvienībās,
  • darījuma partnervalsti,
  • darījuma veida kodu.

Pārskatu tipi:

CSP noteiktās robežvērtības 2017.gadam:

IzvedumsIevedums
Robežvērtība100 000 EUR
180 000 EUR
Īpašā robežvērtība 4 000 000 EUR
2 500 000 EUR