DABAS RESURSU NODOKĻA ATSKAITE

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

DRN maksātāji ir juridiskās personas,

kas pirmās Latvijas Republikas teritorijā:

  • realizē preces iepakojumā;
  • savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces;
  • sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;
  • sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
  • realizē, vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces (eļļas, riepas, akumulatorus, baterijas u.c.);
  • realizē vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās vai elektroniskās iekārtas.

DRN aprēķinam nepieciešamie dokumenti ir iepakojuma sertifikāta oriģināls vai iepakojuma akts, kuru mēs kā sertificēti iepakojuma eksperti varam Jums sastādīt.

DRN tiek aprēķināts pamatojoties uz preču iepakojumu (primāro, sekundāro un transporta) un videi kaitīgo, t.sk. elektrisko un elektronisko preču apjomu.

Nodokļa aprēķinu kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), tās padotībā esošās iestādes un Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Attiecīgā DRN atskaite ir jāiesniedz 1 reizi ceturksnī.